Analítiques Ràpides

   Analítiques Ràpides


 

Les analítiques ràpides serveixen per controlar els valors de constants vitals,

 

que permeten valorar l'estat de salut, com ara:

 

- Colesterol

 

- Triglicèrids

 

- Glucosa

 

- Creatinina

 

- Hemoglobina

 

- GPT

 

- Àcid úric

 

Analítiques Ràpides Farmàcia Cervelló